首页


2022-07-04 16:30:41 作者:野狼新闻

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,🆔 .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,🦉 .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,🚥 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,😭.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🍂 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,❄ tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,👚 thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,💏 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,〽 hoàn thiện thể chế,🐲 chính sách,🍀 nâng cao hiệu lực,🍃 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,👵 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,🚡 vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,🈵 ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,📰 quyền sử dụng đất là một loại tài sản,😺 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,💾 quyền sử dụng đất,🔍 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,🐟 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,🚀 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,🍤 kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,⚠ giao đất,🌗 cho thuê đất,❎ công nhận quyền sử dụng đất,🌒 cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,🏂 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,📭 công cộng theo quy định của pháp luật,😽 bảo đảm công bằng,😐 công khai,🎥 minh bạch,🏦 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,☎ sử dụng đất công bằng,🌆 công khai,🌽 hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,😧 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,📟 phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,🍍 tiêu cực,👽 khiếu kiện về đất đai,📗 đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,🚢 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,👄 bảo đảm tính đồng bộ,🐓 thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,😓 thống nhất,😮 đồng bộ,😯 đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,ℹ hiệu lực,🐍 hiệu quả,👽 đồng bộ,✊ thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,🚍 đẩy mạnh phân cấp,📋 phân quyền phù hợp,🍮 kèm theo cơ chế kiểm tra,🎿 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,⏰ vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,🍎 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,🈂 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,🌇 đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,🌾 đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,📱 hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,🎀 thống nhất,🍐 phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,👊 hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,📘 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,☑ để đất hoang hóa,🔎 ô nhiễm,🚋 suy thoái và những tồn tại,😻 vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🔯 bổ sung,🔅 hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,🛄 bảo đảm đồng bộ,🌐 thống nhất,✋ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,🔥 khi sửa Luật đất đai 2013,🚁 các cấp,🌗 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,📢 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,👆 cho thuê đất,🆔 chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,🎩 hỗ trợ,🍈 tái định cư,🚖 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,🙏 an ninh,🔪 phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🈴 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,🚜 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,🏯 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,🍏 chính sách về quản lý,🀄 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,🍎.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,📘.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,◻ hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,🏭 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,🚭 giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,🍨 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,📟 truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🍊 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,💪 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,♒ cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,🏪 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,🍊 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,🔨 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,👙 CEOWORLD (Mỹ),🌸 chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,🐓 với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,🏪 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,🔞 trung tâm tài chính,🌜 không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,📑 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,🔡 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,🚅 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,❕ #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,🈹 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,🌻 #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,🌓 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,📳 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiến

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ OnlineBan Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,👯 .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,🔋 .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,🐯 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,🈚.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🌓 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,🌵 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,😈 thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,🚆 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,🚣 hoàn thiện thể chế,💅 chính sách,📖 nâng cao hiệu lực,🏦 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,🍮 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,◻ vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,❗ ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,🌕 quyền sử dụng đất là một loại tài sản,📹 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,🎩 quyền sử dụng đất,😝 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,🔏 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,🚕 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,❇ kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,🗽 giao đất,🐡 cho thuê đất,🚆 công nhận quyền sử dụng đất,🐒 cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,🔥 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,♥ công cộng theo quy định của pháp luật,🍕 bảo đảm công bằng,‼ công khai,🉑 minh bạch,👺 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,🍏 sử dụng đất công bằng,📟 công khai,📥 hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,🏰 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,🏣 phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,🔎 tiêu cực,⚡ khiếu kiện về đất đai,💜 đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,🙇 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,📫 bảo đảm tính đồng bộ,☝ thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,🍒 thống nhất,🍕 đồng bộ,🚀 đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,😍 hiệu lực,❄ hiệu quả,🍀 đồng bộ,✒ thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,✍ đẩy mạnh phân cấp,🏩 phân quyền phù hợp,😌 kèm theo cơ chế kiểm tra,💓 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,🍠 vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,😼 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,😖 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,📊 đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,⏰ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,🍆 hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,🍃 thống nhất,🚋 phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,📝 hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,👡 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,😧 để đất hoang hóa,🆑 ô nhiễm,🌔 suy thoái và những tồn tại,⭐ vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🌷 bổ sung,✋ hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,✏ bảo đảm đồng bộ,🔗 thống nhất,🚀 đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,🐞 khi sửa Luật đất đai 2013,🌼 các cấp,🍱 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,🌏 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,🐑 cho thuê đất,👃 chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,🌁 hỗ trợ,🔆 tái định cư,🔳 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,😖 an ninh,ℹ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🔸 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,🌺 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,📥 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,📞 chính sách về quản lý,👠 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,👆.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,😁.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🐷 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,💵 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,💔 giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,🐓 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,🌷 truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🐑 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,🏢 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,💢 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,🐒 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,🉑 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,📜 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,👎 CEOWORLD (Mỹ),🍔 chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,📹 với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,🚥 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,🏆 trung tâm tài chính,🚀 không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,🚱 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,🐉 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,🌱 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,👍 #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,🀄 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,✏ #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,🎳 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,🔷 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiến

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,🌱 .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,🐤 .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,📬 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,🎦.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🐁 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,🀄 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,👏 thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,📴 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,💇 hoàn thiện thể chế,🍬 chính sách,🏢 nâng cao hiệu lực,🎡 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,💰 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,🏭 vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,👹 ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,👱 quyền sử dụng đất là một loại tài sản,♐ hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,🚂 quyền sử dụng đất,🍰 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,🈶 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,💛 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,😍 kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,© giao đất,😔 cho thuê đất,❌ công nhận quyền sử dụng đất,📟 cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,🍃 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🎈 công cộng theo quy định của pháp luật,💧 bảo đảm công bằng,📼 công khai,📩 minh bạch,😚 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,🎮 sử dụng đất công bằng,✋ công khai,ℹ hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,😑 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,🚥 phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,🌙 tiêu cực,📆 khiếu kiện về đất đai,🍚 đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,🙍 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,💰 bảo đảm tính đồng bộ,☎ thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,🚽 thống nhất,😡 đồng bộ,🔳 đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,🌇 hiệu lực,🆒 hiệu quả,📥 đồng bộ,♥ thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,💮 đẩy mạnh phân cấp,🍎 phân quyền phù hợp,🦜 kèm theo cơ chế kiểm tra,🌓 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,🌷 vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,🍎 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,🔍 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,♏ đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,😫 đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,🚛 hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,🍊 thống nhất,☔ phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,📊 hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,🎴 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,〽 để đất hoang hóa,💐 ô nhiễm,👬 suy thoái và những tồn tại,🗽 vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🔏 bổ sung,☕ hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,📤 bảo đảm đồng bộ,🚎 thống nhất,⚽ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,🎩 khi sửa Luật đất đai 2013,🌎 các cấp,🔏 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,📨 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,📛 cho thuê đất,🏤 chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,🚔 hỗ trợ,💿 tái định cư,🆗 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,🚿 an ninh,🐴 phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,👄 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,🉐 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,👣 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,🔍 chính sách về quản lý,👮 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,👏.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,👢.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,📺 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,🔥 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,📉 giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,📭 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,⚓ truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🌕 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,😛 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,😥 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,👰 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,👕 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,🌂 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,📍 CEOWORLD (Mỹ),🚅 chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,🙇 với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,🏃 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,🎩 trung tâm tài chính,🏣 không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,🔍 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,📤 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,💄 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,😸 #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,🐡 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,🦉 #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,🔷 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,🆎 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiến

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ OnlineBan Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,🔑 .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,🌱 .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,🎀 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,🎬.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,✴ hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,📪 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,🚯 thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,🚿 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,👮 hoàn thiện thể chế,🌟 chính sách,🍂 nâng cao hiệu lực,😄 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,💐 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,⚫ vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,🚉 ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,🐒 quyền sử dụng đất là một loại tài sản,📝 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,🈵 quyền sử dụng đất,😀 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,🕊 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,📔 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,🐠 kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,▪ giao đất,💭 cho thuê đất,🍌 công nhận quyền sử dụng đất,🚴 cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,🐎 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🏢 công cộng theo quy định của pháp luật,🐎 bảo đảm công bằng,🚮 công khai,🚝 minh bạch,🍉 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,💌 sử dụng đất công bằng,📉 công khai,💢 hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,🔎 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,🍮 phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,🌿 tiêu cực,📇 khiếu kiện về đất đai,☑ đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,🌿 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,😏 bảo đảm tính đồng bộ,🔍 thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,✈ thống nhất,😆 đồng bộ,🏇 đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,🐏 hiệu lực,🏆 hiệu quả,🔮 đồng bộ,🏬 thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,🎁 đẩy mạnh phân cấp,🚤 phân quyền phù hợp,💻 kèm theo cơ chế kiểm tra,🚠 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,🌜 vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,🉐 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,👞 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,👐 đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,🎈 đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,☠ hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,📋 thống nhất,🎀 phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,🈷 hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,😤 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,🌌 để đất hoang hóa,🔗 ô nhiễm,🕊 suy thoái và những tồn tại,😹 vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🚠 bổ sung,♥ hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,🚀 bảo đảm đồng bộ,🌞 thống nhất,🐁 đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,🐯 khi sửa Luật đất đai 2013,📄 các cấp,🐸 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,👀 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,💈 cho thuê đất,⚓ chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,🔥 hỗ trợ,🚭 tái định cư,🔻 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,😤 an ninh,✋ phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🍣 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,📓 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,🍚 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,🏫 chính sách về quản lý,📟 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,🐖.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,📥.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,👨 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,💖 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,🏧 giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,👎 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,💖 truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,💟 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,😅 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,🔓 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,🐀 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,📊 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,💮 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,🍕 CEOWORLD (Mỹ),📺 chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,🚲 với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,📺 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,🚱 trung tâm tài chính,🐈 không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,🍇 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,🎣 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,🌿 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,🚐 #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,😗 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,📧 #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,🍒 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,🚁 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiến

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,⚡ .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,🐁 .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,🎥 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,🈚.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,😆 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,🐹 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,🚛 thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,💒 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,💃 hoàn thiện thể chế,⛪ chính sách,🐔 nâng cao hiệu lực,📗 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,🚥 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,🍫 vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,🌿 ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,❇ quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🛀 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,😱 quyền sử dụng đất,🚛 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,🎾 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,😗 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,😖 kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,🎥 giao đất,🈁 cho thuê đất,📊 công nhận quyền sử dụng đất,® cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,🎪 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,📃 công cộng theo quy định của pháp luật,🐄 bảo đảm công bằng,📗 công khai,🔉 minh bạch,📼 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,ℹ sử dụng đất công bằng,📇 công khai,🔋 hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,🌘 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,‼ phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,🈺 tiêu cực,✊ khiếu kiện về đất đai,🚃 đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,🌑 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,🔪 bảo đảm tính đồng bộ,😗 thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,🚦 thống nhất,🔦 đồng bộ,♿ đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,📑 hiệu lực,📮 hiệu quả,💋 đồng bộ,💧 thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,☎ đẩy mạnh phân cấp,☺ phân quyền phù hợp,😮 kèm theo cơ chế kiểm tra,🦢 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,🚉 vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,👭 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,🔥 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,🚔 đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,📪 đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,✒ hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,🌠 thống nhất,☠ phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,📺 hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,🔥 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,🆗 để đất hoang hóa,🌔 ô nhiễm,📋 suy thoái và những tồn tại,📐 vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🚇 bổ sung,🚊 hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,⌛ bảo đảm đồng bộ,📬 thống nhất,🚡 đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,🔮 khi sửa Luật đất đai 2013,🙇 các cấp,🌿 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,📺 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,🚇 cho thuê đất,💼 chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,🔖 hỗ trợ,🙇 tái định cư,🐭 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,🍛 an ninh,🎩 phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🚁 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,🔭 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,💯 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,🐦 chính sách về quản lý,🌹 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,👨.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,♦.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🎢 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,💓 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,🌒 giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,🚋 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,🚾 truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🐶 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,💐 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,🍃 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,🌇 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,🚏 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,💣 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,👒 CEOWORLD (Mỹ),⚡ chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,📏 với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,🍘 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,🚰 trung tâm tài chính,👀 không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,🚑 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,🔗 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,🚸 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,🌳 #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,👋 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,🐂 #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,📀 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,🎭 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiến

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ OnlineBan Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,🎥 .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,🍑 .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,🚌 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,📊.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🎾 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,😨 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,🌖 thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,📨 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,⛪ hoàn thiện thể chế,🎫 chính sách,🚲 nâng cao hiệu lực,📴 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,📎 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,📹 vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,📄 ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,🚼 quyền sử dụng đất là một loại tài sản,✌ hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,💏 quyền sử dụng đất,🚪 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,😅 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,📝 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,🍣 kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,💖 giao đất,😽 cho thuê đất,💖 công nhận quyền sử dụng đất,📺 cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,🌾 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🎈 công cộng theo quy định của pháp luật,🚿 bảo đảm công bằng,🚳 công khai,💇 minh bạch,💰 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,🔦 sử dụng đất công bằng,💘 công khai,🔎 hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,🌔 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,📠 phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,💍 tiêu cực,🐇 khiếu kiện về đất đai,🍏 đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,🍬 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,📘 bảo đảm tính đồng bộ,😀 thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,📬 thống nhất,🌺 đồng bộ,✴ đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,🏧 hiệu lực,📃 hiệu quả,😞 đồng bộ,⏰ thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,🍰 đẩy mạnh phân cấp,🌕 phân quyền phù hợp,➿ kèm theo cơ chế kiểm tra,🐒 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,🌾 vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,💓 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,📃 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,✒ đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,💳 đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,🚭 hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,🎪 thống nhất,🌔 phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,🚧 hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,🐷 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,🐂 để đất hoang hóa,📲 ô nhiễm,🔓 suy thoái và những tồn tại,🏣 vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🆚 bổ sung,⚽ hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,👭 bảo đảm đồng bộ,🚑 thống nhất,💺 đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,⏳ khi sửa Luật đất đai 2013,🏰 các cấp,🙉 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,👊 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,🍤 cho thuê đất,🌾 chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,📤 hỗ trợ,🚣 tái định cư,🈶 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,🎱 an ninh,🔍 phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🐦 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,🌕 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,🌃 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,💓 chính sách về quản lý,😏 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,💈.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,🔥.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,📱 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,🌍 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,⛳ giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,🔣 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,😴 truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🔖 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,😨 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,💰 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,🚥 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,🔖 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,🐕 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,🔹 CEOWORLD (Mỹ),💶 chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,📨 với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,🐀 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,🚶 trung tâm tài chính,✒ không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,🚥 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,📼 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,🔖 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,🎭 #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,💈 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,🛄 #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,🌂 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,😼 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiếnBan Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online .afs_wrap .swiper-button-next,💞 .afs_wrap .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-button-next,⛔ .afs_wrap .swiper-container-rtl .swiper-button-prev .afs_wrap .swiper-container-horizontal:hover .swiper-button-prev .content .content-detail .main-content-body .fck .VCSortableInPreviewMode[type="quizv2"] .icoswitch .icoswitch:hover .icoswitch svg header .header-bottom .menu-ul Tin đã lưu Bình luận của bạn Cài đặt tài khoản Đăng xuất Đăng nhập| Đăng ký Quảng cáo Đặt báo Hotline: 0918.033.133 Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc PODCAST TUỔI TRẺ YOUTUBE BÁO TUỔI TRẺ CẦN BIẾT NHÀ ĐẤT RAO VẶT Media Thời sự Thế giới Pháp luật Kinh doanh Công nghệ Xe Du lịch Nhịp sống trẻ Văn hóa Giải trí Thể thao Giáo dục Khoa học Sức khỏe Giả-thật Bạn đọc Vào chuyên mục Mới nhất Tiêu điểm Xem nhiều .bread-crumbs ul .bread-crumbs ul li Thời sự Bút Bi Xã hội Phóng sự Bình luận Thời tiết Chủ nhật,🚜 ngày 26 tháng 6 năm 2022 Đường vành đai 3 TP.HCM Thời sự và sự kiện Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu 24/06/2022 19:13 GMT+7 .content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:after.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover,📎.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon.active.content .content-detail .network .border-radius.btn-zalo-icon:hover:after 0 Lưu TTO - Quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🍶 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu và quyền sử dụng đất,🍂 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ. Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi Kết cục buồn của họa phân lô bán nền ở Buôn Ma Thuột Cách nào để ngăn họa phân lô bán nền? Đất đai là tài sản đặc biệt của người dân,♉ thuộc sở hữu toàn dân - Ảnh: Đ.TQuan điểm được Ban Chấp hành Trung ương đưa ra trong nghị quyết số 18-NQ/TW,🚛 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới,🚳 hoàn thiện thể chế,🍨 chính sách,🔪 nâng cao hiệu lực,🆑 hiệu quả quản lý và sử dụng đất,👣 tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao,📪 vừa được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký,🍏 ban hành.Đất đai thuộc sở hữu toàn dânTheo đó,📣 quyền sử dụng đất là một loại tài sản,🦋 hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu. Đồng thời,🚋 quyền sử dụng đất,🚟 tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.Người sử dụng đất có quyền và nghĩa vụ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách,👞 pháp luật về đất đai; không điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình,🐦 cá nhân.Trung ương cũng duy trì quan điểm đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch,🙅 kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất,✂ giao đất,📅 cho thuê đất,🍥 công nhận quyền sử dụng đất,🚡 cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không do người sử dụng đất tạo ra.Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng,😲 an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🍞 công cộng theo quy định của pháp luật,😇 bảo đảm công bằng,📚 công khai,🎀 minh bạch,🌒 đề cao trách nhiệm giải trình. Quản lý và sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích chung của toàn dân; nhân dân được tạo điều kiện tiếp cận,🏉 sử dụng đất công bằng,⛽ công khai,📺 hiệu quả và bền vững.Trung ương cũng cho rằng cần có chính sách phù hợp với từng đối tượng,🚗 loại hình sử dụng đất để khơi dậy tiềm năng,🌠 phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng,📟 tiêu cực,🐮 khiếu kiện về đất đai,🌜 đầu cơ và sử dụng đất đai lãng phí; giải quyết tốt những bất cập,📔 vướng mắc trong quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại và từ yêu cầu mới của thực tiễn...Trung ương yêu cầu hoàn thành sửa đổi Luật đất đai trong năm 2023 - Ảnh: QUANG ĐỊNHĐến năm 2023 hoàn thành sửa Luật đất đaiNghị quyết 18 cũng đặt mục tiêu đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan,👆 bảo đảm tính đồng bộ,🍂 thống nhất.Đồng thời hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung,🔉 thống nhất,😹 đồng bộ,📂 đa mục tiêu và kết nối liên thông.Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về đất đai bảo đảm tinh gọn,🚔 hiệu lực,🚕 hiệu quả,🌷 đồng bộ,💜 thống nhất; loại bỏ khâu trung gian,💙 đẩy mạnh phân cấp,😥 phân quyền phù hợp,👱 kèm theo cơ chế kiểm tra,🌿 giám sát và kiểm soát quyền lực.Giải quyết cơ bản những tồn tại,🌿 vướng mắc có liên quan đến quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông,🍑 lâm trường quốc doanh; đất quốc phòng,🚥 an ninh kết hợp với sản xuất và xây dựng kinh tế; đất của các cơ sở sản xuất,🙍 đơn vị sự nghiệp đã di dời khỏi trung tâm các đô thị lớn; đất lấn biển; đất tôn giáo; đất nghĩa trang; đất kết hợp sử dụng nhiều mục đích; đất ở,👡 đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.Đến năm 2030,🍂 hệ thống pháp luật về đất đai cơ bản được hoàn thiện đồng bộ,🍯 thống nhất,☕ phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Đất nông nghiệp sẽ được quản lý chặt chẽ,✊ hiệu quả hơn - Ảnh: GIA THỊNHKhắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phíTrong nghị quyết 18,😷 Trung ương cũng yêu cầu khắc phục bằng được tình trạng sử dụng đất lãng phí,🏦 để đất hoang hóa,🌠 ô nhiễm,👡 suy thoái và những tồn tại,➿ vướng mắc về quản lý và sử dụng đất do lịch sử để lại.Trung ương cũng khẳng định trọng tâm là sửa đổi,🚛 bổ sung,🌏 hoàn thiện Luật đất đai năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan,🌌 bảo đảm đồng bộ,🏤 thống nhất,😬 đáp ứng yêu cầu phát triển mới.Cụ thể,💂 khi sửa Luật đất đai 2013,😬 các cấp,👀 các ngành phải thực hiện các nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch,💚 kế hoạch sử dụng đất.Hoàn thiện các quy định về giao đất,💸 cho thuê đất,🎮 chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định về bồi thường,🗿 hỗ trợ,♒ tái định cư,🌗 thu hồi đất vì mục đích quốc phòng,🌔 an ninh,😒 phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia,🔨 công cộng. Cơ chế xác định giá đất. Cơ chế,🍓 chính sách tài chính về đất đai.Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản,😼 trong đó có thị trường quyền sử dụng đất. Cơ chế,🌚 chính sách về quản lý,🌘 sử dụng đất nông nghiệp. Xây dựng các quy định pháp luật đối với quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Họa phân lô bán nền - Kỳ 4: Luật mở quá thoáng TTO - Vì sao cơ quan chức năng các địa phương lại bất lực và phải sử dụng các biện pháp tạm thời để đối phó với "đại dịch" phân lô bán nền? BẢO NGỌC .content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text,🈹.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text.content .content-detail .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after,🚤.k14-sp-wrapper .sp-body-content .network.networkbottom>a.btn-zalo-text:after Quan tâm Facebook Zalo Quyền sử dụng đấtSử dụng đấtĐất đaiQuản lý sử dụng đất Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🔑 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Có thể bạn quan tâm Xem thêm 60% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phải nhập khẩu,🈚 năm 2021 nhập đến 10 tỉ USD Vụ tranh chấp đất 'vàng' 1.810 tỉ,❗ giám đốc tự tử: SUDICO được đơn phương chấm dứt hợp đồng Vụ tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ,👆 giám đốc tự tử: Viện kiểm sát đề nghị dừng phiên tòa Tranh chấp đất vàng 1.810 tỉ đồng: Khu đất phải điều chỉnh thời hạn sử dụng đất,🐹 truy thu 10% Bình luận Xem thêm Gửi bình luận Bình luận (0) Hiện chưa có bình luận nào,🚔 hãy là người đầu tiên bình luận Xem thêm bình luận Trốn truy nã vào Đà Nẵng gần 26 năm,🚴 cựu cán bộ ngân hàng ‘sa lưới’ TTO - Sau gần 26 năm trốn truy nã,👴 cựu cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy,💎 tỉnh Thái Bình vừa bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng và di lý về địa phương để phục vụ công tác điều tra liên quan việc tham ô hơn 7 tỉ đồng. Bắt giám đốc CDC Đà Nẵng vì hành vi tham ô tài sản Vụ đốt nhà hai chị em chết: Nghi phạm phóng hỏa vì người tình đoạn tuyệt? TTO - Lê Công Hầu khai do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định đốt nhà. Sau đó,👄 Hầu mua xăng từ Long An lên TP.HCM đợi đêm khuya rồi châm lửa đốt cháy nhà,👬 khiến hai người tử vong. Điều tra vụ nghi phóng hỏa khiến 2 cô gái trẻ ở TP Thủ Đức tử vong Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới TTO - Theo tạp chí thương mại hàng đầu thế giới,📜 CEOWORLD (Mỹ),📩 chất lượng sống của Việt Nam được cải thiện đáng kể chỉ sau 1 năm,◾ với việc tăng 39 bậc trên bảng xếp hạng chất lượng cuộc sống toàn cầu năm 2021. Tỉ lệ ủng hộ ông Putin thấp kỷ lục trong 13 năm qua,💔 vì mức sống của dân không cải thiện? Chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng đang thu hút người dân Đà Nẵng TTO - Hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đến với sự kiện chuyến xe 'không tiền mặt' bên cầu Rồng Đà Nẵng. Rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến để trải nghiệm thanh toán không tiền mặt. Đà Nẵng mời gọi đầu tư vào cảng biển,📬 trung tâm tài chính,🌜 không gian sáng tạo Tổng thống Indonesia nói sẽ yêu cầu ông Putin ban hành lệnh ngừng bắn ngay lập tức TTO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói sẽ hối thúc hai người đồng cấp Nga và Ukraine mở cơ hội cho đối thoại khi đến thăm hai nước này trong tuần tới. Tin thế giới 26-6: Nga chuyển cho Belarus tên lửa Iskander-M; Anh kêu gọi G7 đừng từ bỏ Ukraine Theo dõi Tuổi Trẻ Online: MEDIA THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO KHOA HỌC SỨC KHỎE GIÁO DỤC BẠN ĐỌC THẬT GIẢ © Copyright 2022 TuoiTre Online,🔢 All rights reserved ® Tuổi Trẻ Online giữ bản quyền nội dung trên website này Thành Đoàn TP.HCM Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Quảng cáo Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý Hotline: 0918.033.133 .footer-end .float-r .float-r li:last-child Thông tin của bạn Email Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên Vui lòng nhập Họ & Tên. Gửi bình luận Thông báo Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment Thông báo Bình luận được gửi thành công Bình luận Đăng nhập Đăng ký Đóng lại x Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn. Vui lòng nhập Tên hiển thị Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Lấy mã mới Vui lòng nhập mã xác nhận. Gửi bình luận Đóng Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu không đúng. Thông tin đăng nhập không đúng. Tài khoản bị khóa,🚨 vui lòng liên hệ quản trị viên. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Quên mật khẩu? Đăng nhập Hoặc đăng nhập bằng: Vui lòng nhập Tên của bạn. Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự. Xác nhận mật khẩu không khớp. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký Hoặc đăng ký bằng: #vote-re-captcha,🍞 #sendOtherVote-re-captcha #vote-img-captcha,🍂 #sendOtherVote-img-captcha #vote-refresh-captcha,🍓 #sendOtherVote-refresh-captcha #btn-send-vote,🏀 #btn-sendOtherVote #voteCatpchaForm .popup .nav-link /*.grecaptcha-badge */ #voteCatpchaForm header,👈 #sendOtherVoteForm header #voteCatpchaForm .closepp,💝 #sendOtherVoteForm .closepp Nhập mã xác nhận Đóng lại Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Hoàn tất #sendOtherVoteForm .popup .wrapPopup textarea #cm-guestcaptcha #cm-img-captcha #cm-refresh-captcha Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn X Email (*) Vui lòng nhập Email Email Không đúng định dạng Họ và tên (*) Vui lòng nhập Họ & Tên. Ý kiến của bạn (*) Vui lòng nhập Ý kiến của bạn. Lấy mã mới Mã xác nhận không đúng. Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau. Gửi ý kiến

  • Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Quyền sử dụng đất là tài sản đặc biệt nhưng không phải quyền sở hữu - Tuổi Trẻ Online

    2021-4-2 13:11:55

谁动了我的棺材,齐鲁寻宝 黄董宁,000755贴吧,0086男团星光大道,0215是哪里的区号,0975不能激活,10060网上营业厅,101次求婚片尾曲,101个道德难题,101号宠物恋人2,10号线停运,112358找规律,234567890打一成语,123多来米,12岁男孩闯江湖,1440许阁音译,1440音译,147人大但,1573交易平台,173御剑江湖,18 4迷雾,18大领导班子,18名上将被去职弃用,18上将去职清洗2 6,1909年自拍照,19次捐款955万,1q币等于多少q点,1q币购物券,1q币购物券怎么用,1rdt军海,2009杯具进行曲,2010新城劲爆颁奖礼,2012 3 19军事政变,2012 3 19长安街,2012过年七天乐全集,2012韩国梦想演唱会,2012世界末日qvod,20131019鸟巢演唱会,2013好色拯救地球,2013快乐男声庆功宴,2015玉林狗肉节,20日热火vs魔术,2125火影世界,2125梦幻飞仙,2125赛尔号,2144开心宝贝,23岁嫩模酒店吸毒被拘,2600元买还魂汤,263聊天跑车,26名驴友被困,2700c主题,2g记忆棒,2k11免cd补丁,2k13中文解说,2岁男孩掉进汤锅,2岁女孩车流穿梭,3054男生小游戏,323700net游戏网,323700美女游戏,323700美女游戏大全,3518致富网,35吨保险粉自燃,360选本大师网,36uc万能登陆器,36uc智能双挂登陆器,36仙侠道2,37挂靠网站,38384列车,386644电视剧天堂,3a战歌网,3d诡婚,3d字谜ncwdy,3yd8空姐,3级别片大全还吱格格,3岁男童跌入瀑布,4399傲视千雄,4399功夫派话题,4399功夫派修改器,4399麦咭小怪兽,43万枚硬币买车,454546牧马人,4fddt,4个闺蜜相伴63年不分开,5023大讲堂,51mxd,526799苹果助手,5310xm主题,55545公益联盟,5645小游戏,5月16日的昆明事件,600010和讯,600714资金流向,600836资金流向,600971资金流向,60ss巨剑,60吨香蕉被销毁,60楼电影,6120ci论坛,6120ci刷机,6120ci游戏下载,6120c刷机,61年人生九进宫,656语录网,65个实用投诉电话,69爆吧,6kkp莉哥,6合宝典344844,6合宝典344844com,6名少年黄河溺亡续,7 03完美越狱,700农民不种田专画老虎,711卡盟,71岁厅官开党籍,7210c刷机,72战歌网,75 125 41 26,777机组休息舱,78返利网,7k7k造梦西游2